از راه دور

اینقدر اواخر هفته پیش حال من وعلی هر دو تا بد بود که غرغر خان دید که بدجور رو دستش مونده ایم و از پس جمع و جور کردنمون بر نمیاد این شد که در یک اقدام ضربتی بلیط گرفت و  پا رو دلش گذاشت و من وعلی رو شنبه فرستاد مشهد

سه روزه اینجام با وجود اینکه خودم کامل خوب نشده ام و علی تازه  دیشب بعد از ده روز تبش قطع شده( داره سومین شیشه چرک خشک کن رو تو این ده روزه میگیره!)وجای خاصی نرفتم و کار خاصی نکردم ، ولی بازم خیلی خوب بوده برام وفقط موندم چرا اینقدر زود گذشت . دیروز رفتم حرم خیلی خلوت وخوب بود وکلی انرژی گرفتم و یک زیارت حسابی کردم

غرغر هم خودش امروز عصری میاد واین یعنی ما باید از امشب بریم خونه مامانش اینا

و من خودم رو برای چندروز دلنشین آماده کرده امسبز.مادر شوهرم هم هر سال تاسوعا شله زرد می پزه و فردا خونشون شلوغ پلوغه

نمی دونم تا کی میتونیم بمونیم ولی امیدوارم مثل دفعه قبل به خیر وخوشی بگذره و غرغر همکاری کنه .ببینیم چی پیش میاد

/ 4 نظر / 11 بازدید
ماری

سلا زیارت قبول[رویا]

خانوم خانوما

ایشالله که زودتر هم خودت خوب میشی هم علی ایشالله خونه مادرشوهر هم خوش بگذره

دخترجون

اصلا انتظارنداشتم از مشهد آپ کنی امروز که گفتم یه سربزنم ببینم از مشهد برگشتی یا نه آپ کردی تعجب کردم . ایشاله که علی هم خوب شده باشه و بهت خوش گذشته باشه دوست گلم . زیارتم قبول عزیزم[ماچ]